تصاویر | سنتی جالب در جشنواره ماهیگیری؛ آزادکردن ماهی‌های شکار شده

هشدار سازمان بهداشت جهانی درباره بیماری مقاربتی مقاوم به آنتی‌بیوتیک
هر سال در فصل تابستان خانواده‌ها و ماهیگیرهای حرفه‌ای جهت تفریح و سرگرمی به کنار سد وحدت سنندج رفته و مشغول به ماهیگیری با قلاب می‌شوند. پس از ماهیگیری دوباره ماهی‌ها را در آب رها می‌کنند تا فرهنگ نه گفتن به شکار را در میان مردم رواج دهند. تصاویر زیر جشنواره ماهیگیری در کنار سد وحدت سنندج و ساحل سد چایی ارومیه را نشان می‌دهد.

هشدار سازمان بهداشت جهانی درباره بیماری مقاربتی مقاوم به آنتی‌بیوتیک