اصل بر رعایت مر قانون در برگزاری انتخابات اولویت است

هر برگ رای، ضامن اقتدار نظام است
نشست هم اندیشی و توجیهی کاندیداهای شورای شهر سقز و صاحب در سالن اجتماعات دانشگاه پیام نور با حضور هیات های اجرایی، نظارت، بارزرسی و ستاد در سالن همایش دانشگاه پیام نور برگزار شد.

هر برگ رای، ضامن اقتدار نظام است