فیلم | طوفان شدید در مسکو روسیه

هافینگتون‌پست: اعتراف به بیش از نیم قرن سیاست خصمانه آمریکا علیه ایران
در پی وقوع طوفانی با سرعت 110 کیلومتر در مسکوی روسیه 11 تن کشته شدند و بیش از 70 تن نیز مجروح شدند که بیشتر آنان به دلیل نیاز به خدمات پزشکی به بیمارستان منتقل شدند.

هافینگتون‌پست: اعتراف به بیش از نیم قرن سیاست خصمانه آمریکا علیه ایران