تصاویر | غول‌پیکرهایی که توریست جذب می کنند!

هاشمی‌طبا: وعده الکی نمی‌دهم
توماس دامبو – هنرمند دانمارکی – است که برای زادگاهش کار متفاوتی انجام داده است. او به مدت 3 سال 25 مجسمه بازیافتی غول پیکر را در گوشه و کنار شهر ساخته است.

هاشمی‌طبا: وعده الکی نمی‌دهم