مستاجر تازه کاخ سفید در غرب آسیا به دنبال چیست؟

هاشمی‌رفسنجانی: وزارت ارشاد همیشه مورد تهاجم بوده است
دولت های آمریکا اعم از دموکرات ها و جمهوری خواهان درآسیای غربی تنها به ایران و سوریه و حزب الله لبنان به عنوان دشمن می نگرند و با دیگر کشورها یا متحدند یا مناسبات حسنه ای دارند.

هاشمی‌رفسنجانی: وزارت ارشاد همیشه مورد تهاجم بوده است