رد ادعای جنون شوهری که با چاقو به جان همسرش افتاد

نیویورک‌تایمز: ترامپ وارث جنگ شکست خورده آمریکا با تروریسم است
تسنیم نوشت: همسرم به من فشار آورد که به سر کارم بروم و می‌گفت چرا سر کار نمی‌روی که من عصبی شدم، چاقویی از کابینت آشپزخانه برداشتم، به ستم همسرم رفتم، سه ضربه به پا و دو ضربه به شکمش زدم.

نیویورک‌تایمز: ترامپ وارث جنگ شکست خورده آمریکا با تروریسم است