“دیوید کامرون” احتمالا سال آینده جانشین دبیر کل ناتو می‌شود

نیلی: قدرت خرید مردم با رشد ۷.۵ درصد اقتصاد به سال ۱۳۸۰ برمی‌گردد
تسنیم نوشت: یک روزنامه اتریشی در گزارشی از جانشینی احتمالی “دیوید کامرون”، نخست وزیر سابق انگلیس برای “ینز استولنبرگ”، دبیر کل فعلی ناتو در سال آینده خبر داد.

نیلی: قدرت خرید مردم با رشد ۷.۵ درصد اقتصاد به سال ۱۳۸۰ برمی‌گردد