ربیع‌خواه: آچار فرانسه خیلی هم لقب بدی نیست!

نیروگاه‌های خورشیدی شناور روی آب؛ راهکار استراتژیک انرژی پاک برای ایران
محسن ربیع‌خواه هم یکی از بازیکنانی است که خیلی سر و صدا و هیاهو ندارد اما مهره قابل اعتماد برانکو است.

نیروگاه‌های خورشیدی شناور روی آب؛ راهکار استراتژیک انرژی پاک برای ایران