نامه لاریجانی به رییس کمیسیون عمران برای پیگیری علت سانحه مرگبار برخورد دو قطار مسافربری در سمنان

نیروهای بازار در تقابل با آرزوهای انرژی ترامپ
خانه ملت نوشت:رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رییس کمیسیون عمران تاکید کرد تا در اسرع وقت کمیته‌ای به محل سانحه اعزام و ضمن بررسی دقیق موضوع،گزارش نهایی را به مجلس ارائه کنند.

نیروهای بازار در تقابل با آرزوهای انرژی ترامپ