برگزاری کارگاه آموزشی امنیت شبکه‌های کامپیوتری به همت اداره کل فناوری اطلاعات لرستان

نیازمند خانه تکانی مدیریتی در استان هستیم
اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان لرستان با همکاری مرکز ماهر سازمان فناوری اطلاعات ایران و در راستای ارتقاء سطح دانش و آگاهی مدیران و کارشناسان حوزه فاوای استان ، کارگاه آموزشی امنیت شبکه های کامپیوتری را برگزار کرد.

نیازمند خانه تکانی مدیریتی در استان هستیم