نحوه توزیع یارانه‌های بخش مسکن برای سال 1395 مشخص شد

نگاه آیت‌الله هاشمی به درختکاری
هیات وزیران به ریاست حسن روحانی، نحوه توزیع یارانه های بخش مسکن را برای سال 1395 مشخص و مصوب کرد.

نگاه آیت‌الله هاشمی به درختکاری