آزمایش زیردریایی خودران بوئینگ در کالیفرنیا

نکاتی گفته نشده در مورد فیلم منتشر شده داعش از داخل ساختمان مجلس
زیردریایی خودکار ساخت شرکت بوئینگ برای نخستین بار در آب‌های کالیفرنیا راه اندازی شد.

نکاتی گفته نشده در مورد فیلم منتشر شده داعش از داخل ساختمان مجلس