فیلم | تصادف زنجیره اى ٤١ خودرو در اتوبان مشهد-نیشابور

نکاتی ساده برای ایمنی در مقصد سفر و بازگشت
تصادف زنجیره اى وحشتناک باعث برخورد حداقل ١٨خودرو در یک مقطع و ٢٣خودرو در مقطع دیگر در اتوبان مشهد-نیشابور شد. این حادثه که به دلیل مه شدید و کاهش دید اتفاق افتاد تاکنون نزدیک ۵۷ مجروح و یک کشته داشته است.

نکاتی ساده برای ایمنی در مقصد سفر و بازگشت