اردوغان، آلمان را به بی‌مسئولیتی بزرگ متهم کرد

نوه بازیگر معروف رضایت برانکو را جلب کرد؟
تسنیم نوشت: رئیس جمهور ترکیه در واکنش به چرخش موضع آلمان در برابر آنکارا به دلیل بازداشت فعال حقوق بشر آلمانی در ترکیه این کشور را متهم به بی مسئولیتی سیاسی بزرگ کرد.

نوه بازیگر معروف رضایت برانکو را جلب کرد؟