مسکن‌مهرهای فاقد متقاضی، خواهان پیدا کرد

نوروزخوانی در تماشاخانه سنگلج
براساس اطلاعات استخراج شده از آخرین وضعیت تعداد واحدهای فاقد متقاضی مسکن مهر از مجموع ۱۱۷ هزار واحد، آمار این واحدها طی ۹ ماه گذشته بیش از ۵ هزار واحد کاهش یافته است.

نوروزخوانی در تماشاخانه سنگلج