معاون استاندار سمنان خواستار افزایش شادابی و نشاط مردم در ایام نوروز شد

نوبخت: حضور مدافعین حرم در سوریه ناشی از نگاه دفاع‌گرایانه به اسلام است
معاون امور عمرانی استانداری سمنان گفت:باید به افزایش شادابی و نشاط مردم در ایام نوروز توجه ویژه شود.

نوبخت: حضور مدافعین حرم در سوریه ناشی از نگاه دفاع‌گرایانه به اسلام است