«پایتخت۴» به «گنبد مینا» رسید

نوبت دهی سنجش سلامت و آمادگی تحصیلی نوآموزان لرستانی
سریال «پایتخت ۴» در برنامه «گنبد مینا» شبکه چهار پخش و بررسی می‌شود.

نوبت دهی سنجش سلامت و آمادگی تحصیلی نوآموزان لرستانی