حسین انتظامی: با روشن کردن چارچوب‌ها جلوی برخورد سلیقه‌ای با مطبوعات گرفته می‌شود

نه منصور اهل فریاد بود نه دوستدارانش فریاد می‌زنند
معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کرد سخت‌گیری‌هایی که در حوزه مطبوعات انجام می‌گیرد نباید کلی باشد و با روشن کردن چارچوب‌ها باید جلوی اعمال سلیقه مجریان را گرفت.

نه منصور اهل فریاد بود نه دوستدارانش فریاد می‌زنند

دانلود مستقیم تانگو جدید