انهدام ۷باند دانه درشت قاچاق کالا در اصفهان

نهمین روز هوای ناسالم برای اصفهان ثبت شد
فرمانده انتظامی استان از توقیف 777 میلیارد ریال کالای قاچاق و انهدام هفت باند بزرگ دانه درشت قاچاق کالا و رشد 84 درصدی پرونده های 10 میلیارد ریالی در هفت ماهه امسال خبر داد.

نهمین روز هوای ناسالم برای اصفهان ثبت شد

تلگرام نارنجی