فیلم | طبخ نیمرو روی ماشین پلیس

نمایندگان زن مجلس در بازدید از جشنواره مد و لباس: نیاز به برندسازی ایرانی داریم
پلیس در بیردزویل ایالت کوینزلند استرالیا با استفاده از هوای بسیار گرم تابستان، نیمرو تهیه می‌کند.

نمایندگان زن مجلس در بازدید از جشنواره مد و لباس: نیاز به برندسازی ایرانی داریم