دعوت پاروزنان گیلانی به چهاردهمین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی کایاک

نماینده ولی فقیه و استاندار همدان درگذشت آیت الله هاشمی را تسلیت گفتند
پاروزنان گیلانی به چهاردهمین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی کایاک مردان دعوت شدند.

نماینده ولی فقیه و استاندار همدان درگذشت آیت الله هاشمی را تسلیت گفتند