دکتر نجفی : هزار و 100 میلیارد تومان در دولت یازدهم برای تکمیل راه آهن اختصاص یافت

نماینده ولایت فقیه در استان:اقتصاد مقاومتی عامل اصلی حفظ هویت دینی ست
استاندار گیلان صبح امروز در نشست مجمع استانداران گیلان با تشریح دستاوردهای دولت یازدهم در گیلان گفت : برای تکمیل راه آهن رشت قزوین فقط در دولت یازدهم هزار و 100 میلیارد تومان اختصاص یافت و این راه آهن 97 درصد پیشرفت کار دارد.

نماینده ولایت فقیه در استان:اقتصاد مقاومتی عامل اصلی حفظ هویت دینی ست