لوازم خانگی بزرگ از کدام گمرکات ترخیص خواهند شد؟

نماینده مشهد خواستار عذرخواهی مطهری از آیت‌الله علم‌الهدی شد
معاون فنی و امور گمرکی ایران در بخشنامه ای فهرست گمرکات اختصاصی مجاز به ترخیص لوازم خانگی بزرگ را اعلام کرد.

نماینده مشهد خواستار عذرخواهی مطهری از آیت‌الله علم‌الهدی شد