تصاویر | قزوین غرق در شکوفه‌های بهاری

نماینده مردم: تنها راهکار مقابله با تحریم ها، اجرای واقعی اقتصاد مقاومتی است
در گزارش تصویری زیر شکوفه‌های بهاری در باغ های استان قزوین را می‌بینید..

نماینده مردم: تنها راهکار مقابله با تحریم ها، اجرای واقعی اقتصاد مقاومتی است