ویژگی‌های موسیقی مستند «ایران»؛ ایرانی اما جهانی

نماینده مرجعیت عالی شیعیان خواستار ادامه نبردنیروهای عراقی باداعش شد
آهنگساز مستند «ایران» تاکید می‌کند در بخش مربوط به استان زنجان، از موسیقی آذری بهره خواهد گرفت.

نماینده مرجعیت عالی شیعیان خواستار ادامه نبردنیروهای عراقی باداعش شد

اخبار بازیها