تصاویر | برنامه سری موشکی کره شمالی

نماینده خرم‌آباد: سهم فقرا از منابع ارزان قیمت افزایش یابد
در گزارش زیر تصاویری از برنامه سری موشکی کره شمالی و پیشرفت آنها را در چند سال اخیر مشاهده می‌کنید.

نماینده خرم‌آباد: سهم فقرا از منابع ارزان قیمت افزایش یابد