گیلانیان پیکر پیر فرهنگ خویش را تشییع کردند

نمایش «دوبال قیچی» در تاریخ ۱۵ آبان ماه در رشت
گیلانیان حرمت فرهنگ را پاس داشته و پیکر زنده یاد استاد فریدون نوزاد محقق، شاعر، نویسنده و بازیگر تئاتر را تا آرامگاه ابدی تشییع کردند.

نمایش «دوبال قیچی» در تاریخ ۱۵ آبان ماه در رشت

دانلود تلگرام