هشدار به ترامپِ تازه به دوران رسیده از تریبون نماز جمعه تهران/احمد خاتمی: اینها سروته یک کرباس‌اند

نمایشگاه مطبوعات، تابلویی برای بیان مشکلات مردم/ گلایه‌های فردی و جمعی شهروندان بیان می‌شود
امام جمعه موقت تهران، سیاست ایران در قبال انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را بسیار معقول و منطقی دانست وگفت: برخی صاحبان سایت‌ها و روزنامه‌های کشور برای انتخابات آمریکا با شور و جانبدارانه وارد صحنه شدند ولی انصاف بدهند موضعشان هوشمندانه نبود.

نمایشگاه مطبوعات، تابلویی برای بیان مشکلات مردم/ گلایه‌های فردی و جمعی شهروندان بیان می‌شود

دانلود برنامه ایمو