اینفوگرافیک | تورم تک رقمی در مهرماه ۱۳۹۶

نمایشگاه «مستی از نی» در نگارخانه هنر ایران
در اینفوگرافیک زیر تورم تک رقمی در مهرماه ۱۳۹۶ را می‌بینید.

نمایشگاه «مستی از نی» در نگارخانه هنر ایران