چگونگی تحقیق در علوم انسانی در ۵۲۸ صفحه

نمایشنامه‌خوانی «شاعر» توسط میکاییل شهرستانی و پرستو گلستانی
کتاب «روش تحقیق معاصر در علوم انسانی» نوشته احمد محمدپور توسط نشر ققنوس منتشر و راهی بازار نشر شد.

نمایشنامه‌خوانی «شاعر» توسط میکاییل شهرستانی و پرستو گلستانی