واکنش مجری تلویزیون به تنش میان هنرمندان و خبرنگاران/ عکس

نماهنگ «دلخوشی» با حضور مهدی رحمتی را ببینید
شاهین جمشیدی به اتفاقات رخ داده میان بازیگران و خبرنگاران در روزهای اخیر واکنش نشان داد.

نماهنگ «دلخوشی» با حضور مهدی رحمتی را ببینید