پیش فروش قبرهای خانوادگی شروع شد!

نقش شورای شهر بر امور شهرداری نظارتی است نه تحمیلی
«خبرجنوب» نوشت: مدیرعامل سازمان آرامستانهای شهرداری شیراز از آماده سازی 11 هزار قبر در آرامستان جدید بهشت احمدی خبر داد و گفت: از این تعداد حدود 3 هزار قبر برای امسال آماده سازی شده است.

نقش شورای شهر بر امور شهرداری نظارتی است نه تحمیلی