این هم ژانگولر بازی روز دانشجو!

نقشه‌‌های مرسدس بنز برای تحول چراغ‌های خودرو
در حاشیه برگزاری برنامه های عجیب و غریب در دانشگاه ها به مناسبت روز دانشجو، نازنین جمشیدی این کارتون را در شهروند منتشر کرد.

نقشه‌‌های مرسدس بنز برای تحول چراغ‌های خودرو