هیلی: ترامپ درباره ایران با روسای جمهور کشورهای هم‌پیمان گفتگو خواهد کرد

نفوذ سپاه به مراکز فرماندهی ارتش آمریکا /سردارحاجی‌زاده: در مقابل مادر بمب‌ها، بمب 10 تنی ساخته‌ایم
واحد مرکزی خبر نوشت: نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد گفت: رئیس جمهور آمریکا با روسای جمهور کشورهای همپیمان درباره ایران و کره شمالی گفتگو می کند.

نفوذ سپاه به مراکز فرماندهی ارتش آمریکا /سردارحاجی‌زاده: در مقابل مادر بمب‌ها، بمب 10 تنی ساخته‌ایم