سقوط بازارهای اروپایی با آزمایش موشکی کره شمالی

نظر حمید فرخ‌نژاد درباره «شهرزاد» چه بود؟
بازارهای اروپایی به دنبال آزمایش موشکی کره شمالی که بر فراز ژاپن در اقیانوس آرام انجام شده و همینطور انفجار در ایستگاه متروی لندن،سقوط کردند.

نظر حمید فرخ‌نژاد درباره «شهرزاد» چه بود؟