دریادار سیاری: نیروی دریایی از توان بالای پزشکی برای حضور در آب های آزاد برخوردار است

نظر جبهه مردمی نیروهای انقلاب درباره جبهه پایداری
فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: حضور این نیرو در آب های آزاد و دور دست نیاز به نیروی انسانی سالم دارد که با واسطه توان بالای پزشکی دریایی این نیرو مشکلی در این زمینه نداریم.

نظر جبهه مردمی نیروهای انقلاب درباره جبهه پایداری