اینفوگرافیک | مقایسه رتبه ایران با کشورهای ایتالیا، کانادا، یونان، آمریکا و فرانسه

نظرمحمدی: با دست خالی جنگیدیم و لیگ برتری شدیم
در دولت روحانی، ایران کشور نخست جهان در شاخص رقابت پذیری قیمت برای گردشگری شد.

نظرمحمدی: با دست خالی جنگیدیم و لیگ برتری شدیم