استفاده از واقعیت مجازی برای آماده شدن داوطلب اولین پیوند سر جهان

نظرسنجی پولیتیکو از میزان محبوبیت ترامپ
سرجیو کاناوارو جراحی است که تلاش دارد طی ۱۲ ماه آینده اولین جراحی پیوند سر را در جهان اجرا کند، و برای آماده‌سازی بیمارش برای این جراحی از فناوری واقعیت مجازی استفاده می‌کند.

نظرسنجی پولیتیکو از میزان محبوبیت ترامپ