تصاویر | جنگل‌های سراوان در محاصره زباله‌ها

نظرات فقهای شورای نگهبان درباره عضو زرتشتی شورای شهر و تئوری فراموش‌شده امام خمینی
منطقه سراوان رشت در میان جنگل های انبوه سال‌هاست از زباله و دفع غیر اصولی آن رنج می‌برد. شیرابه‌های ناشی از این زباله‌ها به رودخانه سیاهرود و در ادامه به دریای خزر سرازیر می‌شود. بوی نامطبوع زباله و هجوم بی‌شمار مگس‌ها نیز موجب رنجش مردم اهالی سراوان که حدود 400 خانوار هستند، شده است.

نظرات فقهای شورای نگهبان درباره عضو زرتشتی شورای شهر و تئوری فراموش‌شده امام خمینی