سوختگیری ۳۰۰ فروند هواپیما در فرودگاه اردبیل

نظارت و مدیریت سفرهای تابستانی با سامانه های هوشمند
تسنیم نوشت: در سه ماهه گذشته سال ۹۶ حدود یک میلیون و ۲۳۰ هزار لیتر سوخت هواپیما برای ۳۰۰ فروند هواپیما در واحد سوختگیری هواپیمایی منطقه اردبیل به فروش رسیده است.

نظارت و مدیریت سفرهای تابستانی با سامانه های هوشمند