جزییات واگذاری پرسپولیس و استقلال

نصیری فردا بر صندلی شهردار کرج تکیه خواهد زد
رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفت: اراده دولت یازدهم بر واگذاری استقلال و پرسپولیس بود و الان هم این ظرفیت برای ورود بخش خصوصی و واگذاری این دو باشگاه وجود دارد.

نصیری فردا بر صندلی شهردار کرج تکیه خواهد زد