کمیته امداد در جناح بندی های سیاسی ورود نمی کند

نصب 800 پنل خورشیدی در مناطق عشایرنشین اردبیل
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) کهگیلویه و بویراحمد گفت: کمیته امداد وارد دسته بندی ها و جناح بندی های سیاسی نمی شود و تنها به فکر انجام فعالیت های تخصصی خود است. این نهاد انقلابی در انتخابات اخیر هیچ گونه ورود و دخالتی نداشته است.

نصب 800 پنل خورشیدی در مناطق عشایرنشین اردبیل