توجه ویژه مجلس به مناطق محروم در برنامه ششم توسعه

نصب یک میلیون کنتور سه تعرفه ای درتهران
نماینده مردم اردبیل، نیر ، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی گفت: در برنامه ششم توسعه با راهکار های منطقی با همکاری دولت توجه ویژه ای به توسعه مناطق محروم داریم.

نصب یک میلیون کنتور سه تعرفه ای درتهران

دانلود ایمو برای گوشی