۱۴ هزار جلد کتاب اهدایی دکتر پرویز اذکایی به کتابخانه مرکزی همدان

نشست چالش کپی و اقتباس در هنر معاصر برگزار می‌شود
صبح امروز کتابخانه تخصصی 14 هزار جلدی، دکتر پرویز اذکائی با حضور مسئولین کشوری و استانی در کتابخانه مرکزی همدان افتتاح شد.

نشست چالش کپی و اقتباس در هنر معاصر برگزار می‌شود