مهار آتش سوزی در انبار قدیمی فرودگاه بندرعباس

نشست فوق‌العاده شورای فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی با موضوع عفاف و حجاب
مدیرکل فرودگاه های هرمزگان از مهار آتش سوزی در انبار قدیمی فرودگاه بین المللی بندرعباس خبر داد.

نشست فوق‌العاده شورای فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی با موضوع عفاف و حجاب