واکنش بغداد به ادعای حمله احتمالی به کردستان

نشست خبری صالحی با اصحاب رسانه در انگلیس
مهر نوشت: سخنگوی دفتر نخست وزیری عراق ادعاها در خصوص قصد دولت مرکزی این کشور برای حمله نظامی به اقلیم کردستان را تکذیب کرد.

نشست خبری صالحی با اصحاب رسانه در انگلیس