تصویری از درگیری بین بازیکنان ایران و سوریه

نشست حزب دموکرات آمریکا با «سوروس» برای سلب مشروعیت از ترامپ
در آخرین دقایق بازی ایران و سوریه بازیکنان دو تیم با یکدیگر درگیری فیزیکی پیدا کردند.

نشست حزب دموکرات آمریکا با «سوروس» برای سلب مشروعیت از ترامپ

دانلود برنامه ایمو