بازار سهام نیمهٔ اول امسال را چگونه گذراند؟

نشست تخصصی تاثیر مطالعه در توسعه و پایداری خانواده / مطالعه نیازی برای روان و نیازی برای بهتر زیستن
شاخص بورس در حالی در روز اول پاییز قرمزپوش شد که بررسی روند بازار در نیمه ابتدایی سال ۹۶ حاکی از آن است که شاخص‌کل بورس از رشد ۱۰.۷ درصدی برخوردار بوده است.

نشست تخصصی تاثیر مطالعه در توسعه و پایداری خانواده / مطالعه نیازی برای روان و نیازی برای بهتر زیستن