رهبر انقلاب: رژیم صهیونیستی ۲۵سال آینده وجود نخواهد داشت

«نسبت خونی» در تئاتر مولوی روی صحنه می‌رود
رهبر انقلاب گفت: ما با اطمینان قلبی به وعده یاری پروردگار، به تکالیف‌مان در همه زمینه‌ها عمل می‌کنیم و از مخالفت هیچ زورگویی نمی‌ترسیم.

«نسبت خونی» در تئاتر مولوی روی صحنه می‌رود