اکران مردمی «مالیخولیا» برگزار می‌شود

نرخ تورم افزایش یافت
مراسم اکران مردمی فیلم سینمایی«مالیخولیا»، عصرجمعه دوم تیر در پردیس مگامال برگزار می‌شود.

نرخ تورم افزایش یافت